www.inmo.no

Hvorfor bli lærling

Hvorfor velge fagopplæring?

  • Du får lønn under utdanning
  • Du kan bygge videre på fagutdanningen til studiekompetanse
  • Du får flere valgmuligheter utdanningsmessig

  • Du får bruk for både dine teoretiske og praktiske ferdigheter

  • Fag- eller svenneprøve er en forsikring mot arbeidsløshet