Vi kan tilby læreplass i :
Landbruksmaskinmekanikerfaget

Moanvegen 9, 6657 Rindal
tlf 941 547 47
vegard.nordlund@gmail.com
https://www.facebook.com/nordlundmaskin/