Vi kan tilby læreplass i :
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget

6657 Rindal
Tlf: 71664200
ingrid@alfkvam.no
http://www.alfkvam.no/