Vi kan tilby læreplass i :
Industrisnekkerfaget
Trevare-og bygginnredningsfaget

Industrivegen 15, 6657 Rindal
tlf.nr 7166 5337
bergmeon@online.no
https://www.bergmoen.com/