Vi kan tilby læreplass i :
Tømrerfaget

Rindalslina 1834, 6658 Rindalsskogen
tlf 464 74 807
borset.bygg@gmail.com
https://www.borsetbygg.no/