Vi kan tilby læreplass i :
Tømrerfaget

Romundstadvegen 1254, 6657 Rindal
tlf 932 65 732
lars@bmhelgetun.no