Vi kan tilby læreplass i :
Rørleggerfaget

Rindalslina 889, 6657 Rindal
tlf 815 55 355
post@kjellsvvs.no
https://www.kjellsvvs.no/