Vi kan tilby læreplass i :
Billakkererfaget

Rindalslina Børset, 6657 Rindal
tlf 415 52 633
lars@lakksalg.no
https://www.facebook.com/Midt-Norge-Autolakk-As-344737358925969/