Vi kan tilby læreplass i :
Rørleggerfaget

Skeivegen 22, 6650 Surnadal
tlf 7166 0208
naessror@start.no
https://naessror.no/