Vi kan tilby læreplass i :
Produksjonsteknikkfaget
Logistikkfaget
Industrimekanikerfaget
Automatiseringsfaget

Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
tlf 7165 8800
firmapost@pipelife.com
https://www.pipelife.no/