Vi kan tilby læreplass i :
Landbruksmaskinmekanikerfaget
El-og motorsykkelfaget

tlf 7166 4800
post@landbrukssenter.no
https://www.facebook.com/RBL-Landbrukssenteret-i-Rindal-129313533801046/