Vi kan tilby læreplass i :
Barne-og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Ernæringskokkfaget

Rindalsvegen 17, 6657 Rindal
7166 4700
post@rindal.kommune.no
https://www.rindal.kommune.no/