Vi kan tilby læreplass i :
Anleggsmaskinførerfaget

tlf 7166 5151
rune@rindalmaskin.no
http://www.rindal-maskin.no/