Vi kan tilby læreplass i :
Tømrerfaget

Industrivegen 9 6657 Rindal
7166 4140
rindalshytter@rindalshytter.no
https://rindalshytter.no/