Vi kan tilby læreplass i :
Logistikkfaget

6657 Rindal
tlf 7166 4640
post@rindalslist.no
https://www.rindalslist.no/#