Vi kan tilby læreplass i :
Rørleggerfaget

Rindalslina 711, 6657 Rindal
tlf 7166 5592
post@rindalrs.no
https://rindalrs.no/