Vi kan tilby læreplass i :
Chassispåbyggerfaget

Rindalslina 885, 6657 Rindal
tlf 7166 5670
h-rogn@online.no
https://www.facebook.com/RognskogBil