Vi kan tilby læreplass i :
Helsearbeiderfaget
Barne-og ungdomsarbeiderfaget
IT-driftsfaget
Ernæringskokkfaget

Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
7165 5800
post@surnadal.kommune.no
https://www.surnadal.kommune.no/