Vi kan tilby læreplass i :
Bilfag, tunge kjøretøy

Industrivegen 49, 6652 Surnadal
tlf 928 44 803
halvord@slv.as
https://www.facebook.com/Surnadal-Lastebilverksted-as-151783278200718/