Vi kan tilby læreplass i :
Anleggsmaskinmekanikerfaget

Romsdalsvegen 1, 6600 Sunndalsøra
TLF 992 39 310
nils.baverfjord@truckogmaskin.no